OL/ST-650 – Jindřichova skála

…aneb OKFF-038 - Brdy

Na datum 27. 2. 2016 jsme se společně (OK3EQ a OK3AR) domluvili, a vyrazili aktivovat referenci OL/ST-650 - Jindřichovu skálu v Brdech. Je to vrchol, jehož aktivace byla možná až po 1. 1. 2016, kdy zaniknul Vojenský újezd Brdy a vznikla CHKO Brdy.

Jako výchozí bod jsme zvolili obec Malá víska, která svým názvem již naznačovala svou rozlohu.

Na kótu je to z vesničky do by kamenem dohodil (necelý kilometr) a polovinu cesty se jde po asfaltové cestě. 

 

Po příchodu na kótu jsme kousek v lese vztyčili 2 antény typu inv. V a připravili 2 pracoviště - Petr jel CW a já SSB. Bohužel, na SSB bylo na 7m poněkud nacpáno, protože právě probíhal francouzský závod REF Contest - SSB a ani na KX-3 nebylo možné rozumně slyšet a pracovat.

Vzhledem k okolnostem se na SSB nepodařilo 44 spojení k aktivaci OKFF, i když pile-up byl velmi slušný. Bohužel Big Guns z F pásmo totálně zazdili, a ani 20m nebylo o moc lepších. Petr na CW na tom byl podstatně lépe.

Jak jsme nakonec dopadli se můžete podívat  v logu:
1.27-02-20161024OK3AR/PDL1DVE40m
2.27-02-20161028OK3AR/POK1VEI40m
3.27-02-20161029OK3AR/PDD0VE40m
4.27-02-20161030OK3AR/POK1ES40m
5.27-02-20161032OK3AR/POK2KR40m
6.27-02-20161032OK3AR/POK2APY40m
7.27-02-20161033OK3AR/POK4KOP40m
8.27-02-20161038OK3AR/P9A3NM40m
9.27-02-20161038OK3EQ/PG0RPA30m
10.27-02-20161039OK3EQ/PSP8RHP30m
11.27-02-20161045OK3EQ/PYL2TQ30m
12.27-02-20161046OK3EQ/PI5FLN30m
13.27-02-20161046OK3EQ/PYO6ZS30m
14.27-02-20161046OK3EQ/PIK1GPG30m
15.27-02-20161049OK3EQ/POK1TPI30m
16.27-02-20161049OK3EQ/PPA0B30m
17.27-02-20161050OK3AR/POK1FHI40m
18.27-02-20161050OK3EQ/POZ7JZ30m
19.27-02-20161050OK3EQ/PPA9CW30m
20.27-02-20161053OK3AR/PSP5L40m
21.27-02-20161055OK3EQ/POH2BLD30m
22.27-02-20161056OK3EQ/PIK8FIQ30m
23.27-02-20161057OK3EQ/PSP8LEP30m
24.27-02-20161057OK3AR/PSP5POT40m
25.27-02-20161057OK3EQ/PIZ8DFO30m
26.27-02-20161058OK3AR/PDL1DXF40m
27.27-02-20161059OK3EQ/PIZ8EFD30m
28.27-02-20161059OK3EQ/PON4ON30m
29.27-02-20161059OK3EQ/PON5SY30m
30.27-02-20161100OK3AR/POK2JK40m
31.27-02-20161100OK3EQ/PIZ0HTW30m
32.27-02-20161101OK3EQ/PON7GR30m
33.27-02-20161101OK3AR/PDF1YQ40m
34.27-02-20161101OK3EQ/POZ4RT30m
35.27-02-20161102OK3EQ/PF6EAZ30m
36.27-02-20161102OK3EQ/PG3VQO30m
37.27-02-20161103OK3EQ/PG4SSH30m
38.27-02-20161104OK3AR/POM1AX40m
39.27-02-20161105OK3EQ/PMM0CYR30m
40.27-02-20161106OK3AR/PIZ1JMN40m
41.27-02-20161107OK3EQ/PSM5DXR30m
42.27-02-20161108OK3EQ/PLZ1HDA30m
43.27-02-20161109OK3EQ/PHA8DD30m
44.27-02-20161110OK3EQ/PSM5CBN30m
45.27-02-20161131OK3AR/PLZ1SMX20m
46.27-02-20161132OK3AR/PLZ1DM20m
47.27-02-20161133OK3AR/PRA3PCI20m
48.27-02-20161134OK3AR/PER5DX20m
49.27-02-20161135OK3AR/PES1IP20m
50.27-02-20161135OK3AR/PEA4DTV20m
51.27-02-20161136OK3AR/PEA4YT20m
52.27-02-20161136OK3AR/PEA3MP20m
53.27-02-20161137OK3AR/PUX1IM20m
54.27-02-20161137OK3EQ/PDL2EF40m
55.27-02-20161138OK3EQ/PDK7ZH40m
56.27-02-20161138OK3EQ/PDL2DXA40m
57.27-02-20161138OK3AR/P9H1FL20m
58.27-02-20161139OK3AR/PZ3FW20m
59.27-02-20161139OK3AR/PUY0IW20m
60.27-02-20161140OK3EQ/PSP2SV40m
61.27-02-20161141OK3EQ/POK1EP40m
62.27-02-20161142OK3EQ/POK1AYD40m
63.27-02-20161142OK3EQ/POK1ES40m
64.27-02-20161142OK3EQ/PDL2NOM40m
65.27-02-20161143OK3EQ/PDL8MLD40m
66.27-02-20161144OK3EQ/POM1AX40m
67.27-02-20161144OK3EQ/P9A4FM40m
68.27-02-20161146OK3EQ/P9A3DV40m
69.27-02-20161146OK3EQ/PDL7URB40m
70.27-02-20161147OK3EQ/PDL2MBE40m
71.27-02-20161147OK3EQ/PSP8RHP40m
72.27-02-20161147OK3EQ/PDK5AL40m
73.27-02-20161148OK3EQ/PHA8FY40m
74.27-02-20161148OK3EQ/PIN3NJB40m
75.27-02-20161149OK3EQ/PON4VT40m
76.27-02-20161150OK3EQ/PDL3MBE40m
77.27-02-20161150OK3EQ/POK1KRJ40m
78.27-02-20161151OK3EQ/PPA1H40m
79.27-02-20161151OK3EQ/PDL5WW40m
80.27-02-20161151OK3EQ/PIZ2BHQ40m
81.27-02-20161152OK3EQ/POK1FHI40m
82.27-02-20161153OK3EQ/PON6UQ40m
83.27-02-20161154OK3EQ/PHA5AZC40m
84.27-02-20161154OK3EQ/POK1FQT40m
85.27-02-20161155OK3EQ/PDG1BHA40m
86.27-02-20161156OK3EQ/PUR7ET40m
87.27-02-20161156OK3EQ/PYO6LB40m
88.27-02-20161157OK3EQ/POE1SGU40m
89.27-02-20161157OK3EQ/PDJ2MX40m
90.27-02-20161158OK3EQ/POK1ANN40m
91.27-02-20161159OK3EQ/PSP6LTI40m
92.27-02-20161159OK3EQ/PIW2NXI40m
93.27-02-20161200OK3EQ/PDL3HXX40m
94.27-02-20161201OK3EQ/PDL7SX40m
95.27-02-20161203OK3EQ/PSP2YMX40m
96.27-02-20161205OK3EQ/PDL8DXL/P40m
97.27-02-20161206OK3EQ/PDL4MFM40m
98.27-02-20161206OK3AR/PTM5G20m
99.27-02-20161207OK3EQ/PSP5Z40m
100.27-02-20161207OK3EQ/PSP5ZIM40m
101.27-02-20161209OK3EQ/PDL6MST/P40m
102.27-02-20161210OK3EQ/PLY2MM40m
103.27-02-20161210OK3EQ/POK1BA40m
104.27-02-20161211OK3EQ/PDM5BB40m
105.27-02-20161212OK3EQ/PIK4DRY40m
106.27-02-20161212OK3EQ/PIK3GES40m
107.27-02-20161212OK3EQ/PDM3SWD40m
108.27-02-20161214OK3EQ/P9A3DV40m
109.27-02-20161215OK3EQ/PIK2YYL40m
110.27-02-20161215OK3EQ/PDL6WT40m
111.27-02-20161216OK3EQ/PHA8DD40m
112.27-02-20161217OK3EQ/PDL0ABT40m
113.27-02-20161217OK3EQ/PSP8BBK40m
114.27-02-20161218OK3EQ/P9A4MF40m
115.27-02-20161218OK3EQ/PDL1NKS40m
116.27-02-20161219OK3EQ/PDK9NM40m
117.27-02-20161220OK3EQ/POK2PXJ40m
118.27-02-20161220OK3AR/PCT1EGF20m
119.27-02-20161221OK3EQ/PDL4TO/P40m
120.27-02-20161222OK3EQ/PDL1OJ40m
121.27-02-20161222OK3EQ/PSP6XP40m
122.27-02-20161223OK3EQ/PDL6UNF40m
123.27-02-20161224OK3EQ/PSP4GDC40m
124.27-02-20161259OK3EQ/PR7KFX20m
125.27-02-20161300OK3EQ/POH3GZ20m
126.27-02-20161301OK3EQ/PRT7N20m
127.27-02-20161305OK3EQ/PGW0WLQ20m