Pravidla GMA

Mountain Award (MA)

Activator (Aktivátor)
 1. Aktivovat se mohou všechny vrcholy, které mají své referenční číslo v některém diplomovém programu1, jako jsou například SOTA (Summits on the Air), WMA (World Mountains Award), diplomy HuMPs apod., a zvláštní reference GMA.
 2. Zdolání posledního úseku výstupu k vrcholu musí být vykonáno vlastní silou.
 3. Stanoviště aktivátora na vrcholu se smí vertikálně odchylovat maximálně o 25m od souřadnic vrcholu, tzn. rozdíl nadmořské výšky vrcholového bodu a stanoviště aktivátora smí být maximálně 25m.
 4. Stanoviště aktivátora na vrcholu s menší než minimální požadovanou nadmořskou výškou (u referencí ostrovů – IS) musí být v bezprostřední blízkosti nejvyššího bodu, zde neplatí 25m pravidlo.
 5. Z vrcholu musí být navázána minimálně 4 QSO, a to s různými volacími značkami protistanic.
 6. QSO s jinými aktivátory na tomtéž vrcholu se nepočítají.
 7. Nepočítají se QSO přes převáděče.
 8. Aktivátor získává na základě svých aktivací vrcholové body.
 9. Jeden vrchol lze aktivovat a uplatnit pro účely hodnocení jednou za den (jako jeden den platí 00:00 UTC až 24:00 UTC).
 10. Při překrývajících se aktivačních zónách může být uplatněna pouze jedna reference. (Toto pravidlo bylo doplněno (viz web) následovně: Pokud je již aktivace dokončena, může být použita další z referencí.)
 11. Po aktivaci pěti různých referencí v jednom dni se každá další musí doložit jednoznačnou fotografií nebo fotografií GPS, nebo screenshotem z chytrého telefonu s GPS aplikací. Uznávají se rovněž záznamy APRS nebo GPX.
Chaser (Lovec)
 1. Chaser musí s aktivátorem navázat QSO, při němž si navzájem vymění minimálně obě volací značky a reporty.
 2. Aktivátor může získat body jako chaser za QSO, uskutečněné(-á) během své expedice s aktivátorem na jiném vrcholu (S2S-QSO, Summit to Summit).
Bodování
 1. Pro hodnocení GMA aktivací se používá jednotné pravidlo pro výpočet vrcholových bodů, a to podle nadmořské výšky vrcholu.
  a) Pojem „vrchol“ (summit) je definován v „Definici vrcholu“.
  b) Za každých celých 100 m výšky se započítává jeden bod.
  (Příklady: 120m = 1 b., 700 m = 7 b., 1299 m = 12 b., atd.)
  c) Vrcholy s nižší než minimální výškou se počítají za jeden bod.
 2. Chaser získává stejný počet bodů jako aktivátor, avšak bez bonusových bodů.
 3. Za QSO s referencí GMA získává chaser dvojnásobný počet bodů v porovnání s aktivátorem.
Bonusové body
 1. V měsících listopadu, prosinci, lednu a únoru se za každou aktivaci připočtou tři bonusové body (zimní bonus).
 2. Chaser žádné zimní bonusové body nezískává.
Diplomy
 1. Diplomy jsou vydávány v různých kategoriích při dosažení daných bodových limitů (např. 100, 250, 500, 1000, …). Více viz sekce Diplomy
Pořadí
 1. Pořadí dle počtu získaných bodů se zveřejňuje v žebříčku na webu GMA

Mountain Challenge (MC)

Definice Mountain Challenge
 1. Zde se jedná o roční soutěž.
 2. Vítězem se stává ten účastník, který dosáhne na konci soutěžního období nejvyššího bodového zisku.
 3. Soutěžní období začíná 1. ledna v 00:00 UTC a končí 31. prosince ve 24:00 UTC.
 4. Každý účastník s více než 50 body obdrží certifikát o účasti.
 5. Pro aktivátory platí stejná pravidla, jako pro Mountain Award, avšak aktivační a bonusové body se získávají už za jedno navázané QSO.
 6. Pro lovce platí stejná pravidla, jako pro Mountain Award, přičemž lovec získá dva body v případě referencí GMA, jeden bod získává za každou jinou referenci (SOTA, WMA, …).
Aktivační a bonusové body
 1. Každá aktivace, nezávisle na výšce vrcholu, se hodnotí ziskem tří bodů.
 2. Po dosažení 4 QSO získává aktivátor jeden bonusový bod.
 3. Po dosažení každých celých deseti QSO se započítává jeden bonusový bod, tzn. po 10, 20, 30, … QSO.
 4. Při navázání minimálně čtyř QSO na VKV (kmitočty nad 30 MHz) se přidává jeden bonusový bod.
 5. Jeden další, zimní bonusový bod, se připočte za každou aktivaci během měsíců listopadu, prosince, ledna a února.
Pořadí

Pořadí dle počtu získaných bodů se zveřejňuje v žebříčku na webu GMA.

S2S víkendy

S2S víkendy
 1. Jednou za čtvrtletí se pořádá S2S víkend. Datum konání je oznamováno na stránkách GMA. Všechny body, získané během S2S víkendů se vynásobí dvěma a započtou do výsledků (G)MA a (G)MC

Klubové stanice (více operátorů)

Klubové stanice (více operátorů)
 1. Mezi třídami jednotlivců a klubů se dosud nerozlišuje.
 2. Budou-li pořadí ovlivňovat zjevné klubové aktivity, bude zavedena třída více operátorů.
 3. Jednotliví operátoři klubových nebo výcvikových stanic (v Německu prefix DN) mohou být v pořadí jmenovitě uvedeni.
 4. QSO klubové aktivity nelze znovu přičíst ještě na konta jednotlivých operátorů. Pokud chce operátor zanést aktivovanou referenci také do svého vlastního deníku, musí buď spojení uskutečnit znovu pod vlastní volací značkou, nebo musí použít běžnou praxi, že během spojení uvede obě značky (klubovou i individuální).

Zásady GMA

Zásady GMA
 1. Aktivátoři provozují své hobby v souladu s okolní přírodou. Poškozování nebo obtěžování jsou nepřípustné.
 2. Aktivátoři GMA neohrožují sebe ani ostatní. Bezpečnost je ze všeho nejdůležitější.
 3. GMA aktivátoři jsou jako radioamatéři i jako horští turisté čestní, přátelští a ohleduplní.
 4. Účastníci GMA, kteří tyto zásady nedodržují, mohou být dočasně nebo i trvale z GMA vyloučeni.

Definice vrcholu

GMA vrchol musí splňovat následující kritéria:
 1. Nadmořská výška je nejméně 100m. Na mapě je uvedeno jméno vrcholu a nadmořská výška.
 2. Výjimečně se mohou započítat i stavby na vrcholu, pokud vrcholu dominují (např. vyhlídkové plošiny, nádrže přečerpávacích elektráren, rozhledny, …).
 3. U ostrovů s nižší než požadovanou minimální nadmořskou výškou se za vrchol považuje jejich nejvyšší bod, pokud jsou ostatní kritéria splněna.
 4. Vrchol musí jednoznačně převyšovat své okolí.
 5. Nemají se volit vrcholy, do jejichž celé aktivační zóny nelze nebo se nesmí vstupovat (vojenské výcvikové prostory, přírodní rezervace, soukromé pozemky, …). Rovněž se nepřipouští nebezpečné vrcholy (např. ohrožení pádem kamenů nebo erozí). Pokud by se takový vrchol v seznamu vyskytoval, je třeba to bezodkladně nahlásit, aby se zabránilo škodám.

Referenční číslo GMA vrcholu

V současné době platí následující syntaxe:

DA/TH-003

sestávající z:

 • DA/ prefix
 • TH- dvoumístný prefix regionu (zde: Alpy) nebo spolkové země2
 • IS- pro nejvyšší bod ostrovu s nižší, než minimální výškou
 • 003 trojmístné průběžné číslo vrcholu


Později bude číslo vrcholu čtyřmístné.
V zahraničí mohou být, vedle referencí jiných horských programů, vytvořeny speciální GMA reference. Tyto reference musí být odlišné od ostatních horských programů a budou vydávány po dohodě s některým z GMA administrátorů.

Podrobněji na stránce o referencích.

Přidávání a rušení vrcholů

Přidávání a rušení vrcholů

Změny a přidávání lze provádět samostatně on-line. V případě rušení vrcholu (v kompetenci administrátora) se zrušený vrchol z databáze nevymaže, pouze je v databázi označen („Summit deleted“). Dosud získané body zůstanou zachovány, vrchol však už nemůže být nadále aktivován.

Všeobecné informace

Všeobecně
 1. Program GMA (German Mountain Award) odstartoval 1. dubna 2012.
 2. Od 1. srpna 2015 byl program přejmenován na Global Mountain Activity.
 3. První soutěžní období Mountain Challenge (MS) končí (skončilo) 31.12.2012, 24:00 UTC. (Navázala na ně další roční období, s aktuálně platnými pravidly).
 4. Pravidla mohou být kdykoli změněna nebo rozšířena.
 5. Právní prostředky jsou vyloučeny.

Verze pravidel

Global Mountain Activity
Verze 1.41, vydána 29.7.2015, aktuálně platná

 

Pravidla v PDF

Pravidla v PDF lze stáhnout po kliknutí na tento link.