Ruční zápis spojení

Aktivátor

Aktivátoři zpravidla používají možnosti importu do GMA ve formátu .adi nebo .csv, avšak existuje i možnost ručního zadávání aktivací.manual_entry_menu_01

V menu v záložce „log“ zvolíme první položku:

GMA Zápis QSO

1. Activator-Log (Call)manual_entry_table_act_02

Zobrazí se tabulka pro zadání reference, Call, data, konfigurace zařízení, hodnocení podmínek a počasí, po jejím vyplnění a kliknutí na „OK“ se zobrazí zadávací formulář pro první spojení.

manual_log_table_act

Vyplňujeme tabulku a ukládáme jednotlivá spojení tlačítkem „OK“.
Stisknutím „Finished“ ukončíme režim zápisu.

Chaser

Lovci mají možnost ručního zadávání jednotlivých spojení nebo celých deníků volbou položky 2. nebo 3. z menu „log“:

2. Chaser Post Time Logger (Call)

manual_logging_table_chas

Zde lze zadávat jednotlivá spojení a ukládat kliknutím na „Log“. „Finished“ ukončí režim zápisu.

3. Chaser Real Time Logger (Call)

manual_entry_chas_realtime_mode

Volba č. 3 představuje možnost logování v reálném čase – Realtime mode, kdy v kolonce Datum a UTC se při uložení QSO doplní aktuální datum a čas.