Import logů do GMA

Import CSV logů (SOTA CSV log > GMA) - AKTIVÁTOR I LOVEC

Kompletní SOTA logy aktivátorů i lovců ve formátu .csv, které jsme si připravili stažením z databáze SOTA podle návodu, lze snadno nahrát (naimportovat) do databáze GMA.

Kliknutm na záložku Import/Export se otevře nové okno, kde vybereme volbu č. 1:

1. Activator- & Chaser-CSV-v2-Import deníku

Po kliknutí na „Procházet“ vybereme uložený .csv soubor deníku SOTA.

Pak již jen odsouhlasíme import. Stejným postupem lze naimportovat postupně oba soubory (pro kategrie Activator i Chaser). Databáze automaticky rozpozná, zda se jedná o log aktivátora a lovce, a vyřadí případná duplicitní spojení. Po dokončení importu bude uživatel informován o počtu importovaných QSO.

Do hodnocení budou započítána všechna spojení od 1. 4. 2012 včetně (datum startu programu GMA).

Obecně možnost importu ve formátu .csv platí i pro jiné logy než stažené z webu SOTA, musí však samozřejmě vždy obsahovat požadované položky. Před dokončením importu je vždy možnost deník zkontrolovat a tak je snadno poznat, zda je připravený deník kompatibilní.

Import ADIF logů (ADIF log > GMA) - AKTIVÁTOR

Do databáze GMA lze naimportovat deníky ve formátu .adi, které jsou možné připravit ve většině logovacích programů (z mnohých lze uvést např. program HRD Logbook, součást balíku HRD De- Luxe).

Aktivátor si v logovacím programu vygeneruje soubor s příponou .adi a volbou č. 2:

2. Activator-ADIF-Import deníku (ADIF version 3.0.4 (August 2013) with MY_SOTA(_REF) fields)

V následujícím zadávacím formuláři vyplníme označení reference a použitou Call

a kliknutím na „Procházet" vybereme připravený .adi soubor. Pak již jen potvrdíme a objeví se deník, který můžeme zkontrolovat, a potvrzením „OK“ nahrát aktivaci do databáze.

 

Import ADIF logů (ADIF log > GMA) - LOVEC

Chaser si v logovacím programu vygeneruje soubor .adi, tentokrát obsahující spojení s aktivátory. Zde je postup o něco složitější – databáze automaticky nemůže poznat, jakých aktivací se QSO týkají. Je nutno zkontrolovat, případně v textovém editoru či tabulkovém procesoru doplnit obsah pole „SOTA-REF“ tak, aby obsahovala referenční čísla vrcholů.

Následně volbou č. 3 importu do GMA:

3. Chaser-ADIF-Import deníku (ADIF version 3.0.4 (August 2013) with MY_SOTA(_REF) fields)

a volbou „Procházet“ vybere připravený .adi soubor. Opět pak již jen potvrdí a objeví se deník, který zkontroluje, a potvrzením „OK“ nahraje do databáze.

Další možností pro lovce, pokud standartně zapisují referenci vrcholu např. do pole QTH, je vyexportování takovéhoto souboru do .adi a následně použití převodníku ADI2CSV (poslední z nástrojů na stránce Import/Export), http://cqgma.net/adi2csv01.php

výběr ADIF pole obsahující referenci, převedení do .csv souboru a následný import do GMA databáze. (Tato možnost sice vypadá kostrbatě, ale může znamenat poslední záchranu a ukazuje, nakolik jsou nástroje na webu GMA propracované a univerzální...)