Jak na registraci na webu GMA

Pro využití všech funkcí webu GMA je nutné se zaregistrovat. Anonymním návštěvníkům bohužel mnohé funkce zůstanou nepřístupné. Je to potřebné i z čistě praktických důvodů - tak jako v radioamatérském provozu pracujeme pod volací značkou, pro indentifikaci na serveru je nutno mít zřízen uživatelský účet, na který se nám budou přičítat dosažené výsledky a podklady pro případné diplomy. Registrace současně představuje nutný základní stupeň ochrany jednotlivých uživatelů.

Tato registrace k ničemu nezavazuje a nesdělují se při ní žádné osobní údaje. Probíhá podobným způsobem jako na většině ostatních webů tak, jak je běžný uživatel internetu zvyklý.

Na hlavní stránce programu http://www.cqgma.net zvolíme položku menu Register. V novém okně „Create a new Account“ následně vyplníme jednotlivé položky.

Vysvětlivky k jednotlivým položkám:

Required Fields – Povinné položky:

Username: Uživatelské jméno – obvykle vlastní volací značka, případně je možné použít nějaké vlastní zvolené uživatelské jméno.
Callsign: Vlastní volací značka – bude uváděna v žebříčcích a na diplomech.
Name: Křestní nebo celé jméno, případně přezdívka (taktéž uváděno na diplomech).
Password: Vlastní zvolené heslo pro web GMA.
Repeat Password: Totéž heslo zadané znovu pro kontrolu.

Optional Fields – Nepovinné údaje:

Language: Jazyk webu a dialogů - zde je možno vybrat angličtinu nebo němčinu (později v nastavení účtu je také možnost zvolit češtinu), výchozí je angličtina.
Mainhead QTH-Locator: Domovský lokátor – lokátor vlastního domovského QTH.

Po vyplnění alespoň povinných položek a kliknutí na Save je založen nový účet, pod kterým je možno se již přihlásit.

Nastavení vlastností účtu:

Po přihlášení je možné si nastavit vlastnosti svého účtu - osobní profil, a to kliknutím na svou Call v hlavním menu vlevo nahoře. V nově otevřeném okně má uživatel možnost bližšího upřesnění nastavení účtu (některé volby jsou již předvyplněné):

editace_uctu

Povinné položky:

Volací značka: (Předvyplněno) - Vlastní volací značka; měníme pouze v případě změny své volací značky, tak abychom byli v žebříčcích a na diplomech uváděni pod aktuální značkou. (Pon.: V systému jsme vedeni pod jednoznačným ID uživatele.)

Name: (Předvyplněno) – Vlastní uživatelské jméno, používané v systému. Měníme je pouze v případě potřeby změny uváděného jména nebo přezdívky.

Nové heslo, Heslo znovu: (Skryté) - Měníme pouze, pokud si přejeme změnit své přístupové heslo pro web GMA.

Číslo mobil. telefonu pro SMS bránu: Nutno zadat min. jedno tel. číslo (v mezinárodním tvaru, tedy pro ČR +420xxxxxxxxx), a to v případě, že si přejeme používat funkce SMS brány pro GMA watch. Systém takto identifikuje uživatele a použije SMS pouze ze zadaných čísel. V ostatních případech není potřeba žádné číslo zadávat.

Volitelné položky:

Language: Volby English, Deutsch, Czech – zde je možné zvolit také češtinu. Ty části webu, které jsou lokalizovány do češtiny, se pak zobrazují česky, v češtině je pak i většina dialogů.
(Pozn. Nejedná se zde o strojový překlad. Domníváme se, že lokalizovat kompletně celý web není nutné, přitom ale i při částečném počeštění pro nás může působit o něco přívětivěji.)
Volbu jazyka je možné kdykoliv změnit.

Čas obnovení stránky: Funguje pro GW cluster - jedná se o čas, po kterém je cluster vždy znovu načten.

Domovský QTH lokátor: Zde je možné zadat svůj domovský lokátor (čtverec) – počítají se pak k němu vzdálenosti a směrování antén.

E-mail: Kontaktní adresa – vhodné zadat svou obvykle používanou e-mailovou adresu – jednak z praktických důvodů při nutném kontaktování, ale také je užívána ve funkci GMA-mail, kdy lze odesílat e-maily přímo z webu.

Kopírovat vlastní spoty a oznámení ze sotawatch do GW: Při zatržení předává vlastní SOTA-spoty uživatele i do GMA-clusteru – možno zatrhnout, není kritické.

eQSL heslo: Heslo pro přístup na eQSL – zpřístupní funci odesílání eQSL přímo z webu.

Člen IG GMA: Zatržením uživatel vyjadřuje podporu programu GMA a je uveden ve skupině IGGMA (Interessegruppe GMA). Členství v této zájmové skupině je bezplatné a k ničemu nezavazuje.
(Pozn.: U členů se pouze předpokládá, že budou zasílat své deníky (nahrávat svá QSO) na web, a tak budou pomáhat udržovat databázi spojení aktuální - tak jak je uvedeno ve stručném popisu skupiny.)
Seznam členů najdeme na webu GMA pod poslední záložkou nazvanou "IG GMA".

Skrýt online status: Při zatržení není uváděna call uživatele v přehledu přihlášených – na spodní liště stránek. Osobně nevidíme důvod, proč zatrhávat tuto volbu, naopak může být dosti praktické být zde uvádět, ale je to zřejmě věc názoru – pokud si někdo přeje být anonymní, má zde možnost…

Skrýt nástroje: (Bohužel není jasné, o jaké nástroje se jedná - Pravděpodobně nic nezkazíme, pokud ponecháme nezatržené...)

Email messaging: Při zatržení a současném zadání e-mailové adresy je možné nechat si posílat spoty mailem. Toto není zřejmě příliš používáno. Praktická může být možná volba „Upozornění mailem“. Naopak doporučujeme zatrhnout vobu „Přijímat osobní zprávy“ - zprovozňuje totiž funkci GMA Mail, kdy k odeslání krátké zprávy – e-mailu není nutné shánět adresu uživatele. Funguje jako jednoduché webové rozhraní pro odesílání mailu podle Call uživatele a je přístupná na spodní liště každé stránky.

Ignore-Lists (E-mail): Funguje jako filtr nebo tzv. „černá listina“ pro přijímané e-maily, je možno ponechat prázdné.

Station: Zde je možnost uložit základní sestavu používané sestavy u aktivátorů, aby ji nemuseli vždy znovu vyplňovat pro každou aktivaci zvlášť. Je pak předvyplněna jako defaultní sestava, kterou je možno samozřejmě kdykoliv změnit či upravit.

 

Po vyplnění všech požadovaných vlastností účtu a po kliknutí na tlačítko „Submit“ bude nastavení účtu uloženo a doporučujeme se nyní odhlásit. Po novém přihlášení již budou uplatněna všechna nová nastavení.