GMA Triathlon

Podobně jako v atletice triatlon kombinuje různé disciplíny, v GMA Triathlonu se mohou uplatnit další druhy aktivit a započítat do hodnocení aktivátorům i lovcům.

Tyto další aktivity vychází ze zavedených programů WWFF – World-Wide Flora&Fauna, WCA – World Castles Award, IOTA – Island on the Air a LHA – Lighthouse Award (Majáky).

Aktivity lze zaznamenávat samostatně jako aktivace jednotlivých referencí těchto programů, nebo je kombinovat s horskými programy i vzájemně mezi sebou, pokud jejich umístění vyhovuje podmínkám více programů.

gma_triathlon_prehled_1

Kombinovaně lze aktivovat např. vrchol GMA, ležící v přírodní rezervaci nebo CHKO s platnou referencí programu WWFF (OKFF-referencí). Pokud je to zároveň třeba vrchol s nějakou zříceninou na seznamu WCA, dají se uplatnit třeba i tři reference současně:

gma_triathlon_prehled_2

  • Deník z aktivace vrcholu se zaloguje běžným způsobem do GMA
  • Tentýž deník, platný pro aktivaci WWFF, se odešle administrátorům OKFF pro nahrání na Logsearch WWFF
  • Do záznamu pro GMA-Triathlon se vloží záznam o aktivaci WWFF (deník aktivátora se nenahrává)
  • Pokud je např. současně na vrcholu hrad s referencí WCA, vložíme další záznam, tentokrát o aktivaci WCA

Před vkládáním záznamu o triathlonové aktivitě se vyplatí zkusit kliknout na funkci Check GMA Activations for new Refs. Pokud je reference uvedena v databázi, uloží se nám záznamy automaticky. V tom případě se již nemusí vyplňovat zadávací formulář a aktivace se objeví v přehledu aktivací na stránce triathlonu. Pouze u větších aktivací (>44 QSO u WWFF, u ostatních >50 QSO) opravíme typ aktivace z "G" (GMA-style) na "C" (Classic-style).

triathlon_activator_check

Případné kombinace nejsou omezeny - WWFF+WCA, SOTA+WCA, GMA+WWFF+WCA apod. Podmínkou je pouze, že místo aktivace vyhovuje současně podmínkám více programů.

Pro ostatní aktivity kromě horských se používá vždy stejný formulář pro zadávání triathlonu. Reference jsou bodově započitatelné 1x za rok do ročního hodnocení, do hodnocení "unique" jednou za historii. Pro započtení jakéhokoliv typu aktivace do GMA Triathlonu je u aktivátorů potřeba navázat min. 4 QSO. Ve formuláři si podle počtu QSO zvolíme, o jaký typ aktivace se jednalo – s min. 4 QSO je to aktivace v GMA-style, pro Classic style má WWFF program minimum 44 QSO, ostatní 50 QSO.

Průběžné hodnocení je zobrazováno na konci stránky GMA Triathlonu.

gma_triathlon_prehled_3

Lovci vkládají jednotlivá QSO přes podobný, o trochu jednodušší zadávací formulář z modrého-chaser menu GMA Triathlon. Opět se vyplatí napřed prověřit automaticky volbou Check GMA Chaser QSO for new Refs možnost automatického vložení – výsledek vychází z testu na vložená spojení od aktivátorů.

Nutné je pouze respektovat pevný formát reference při zadávání:

Příklady pro OK:

OK/US-001- SOTA vrchol

OL/US-001 - GMA vrchol

OKFF-0001 - reference oblasti programu Flóra&Fauna (čtyři číslice)

OK-00001 - reference programu WCA (World Castles Award - Hrady&Zámky) (pět číslic)

EU-001 - reference programu IOTA (tři číslice)

speciální reference ostrovů v OK: OLI/US-001

Podrobná pravidla GMA-Triathlonu (DE/EN) jsou na adrese:
http://cqgma.net/doc/GMATriathlon2016.pdf