Příprava logů programu SOTA pro import do GMA

Stávající aktivátoři a lovci SOTA mohou snadno uplatnit svoje aktivity v programu GMA importem celých SOTA deníků do databáze GMA.

Tuto možnost by neměli vynechat především účastníci SOTA programu s delší historií (od 1. 4. 2012 včetně). Můžete tak třeba zjistit, že v programu GMA máte již za svou aktivitu diplom…

Na stránkách databáze SOTA lze snadno stáhnout svůj sumární deník, a to po obvyklém přihlášení do databáze SOTA na adrese http://sotadata.org.uk následujícím postupem:

Stažení SOTA logu – aktivátor:

V záložce View Results, položka Activator Roll of Honour se zobrazí žebříček OK stanic, hodnocených v kategorii aktivátorů.

dd_sotalog_a1

Kliknutím na View Log v řádku s vlastní Call se zobrazí Activator Log za posledních 12 měsíců. Bez ohledu na to, kolik tento přehled obsahuje aktivací nebo v posledním období neobsahuje žádné, je ke stažení kompletního deníku určeno tlačítko v dolní části stránky - Download complete log. Kliknutím na něj a volbou Uložit, je možné si soubor svého deníku stáhnout a uložit do svého počítače.

dd_sotalog_a2

dd_sotalog_a3

(Stažený soubor ve formátu .csv má název „uzivjmeno_log_YYYYMMDD.csv“, kde „uzivjmeno“ je přihlašovací jméno do databáze SOTA a „YYYYMMDD“ datum stažení).

Tento soubor obsahuje kompletní deník aktivací SOTA pro danou call, který lze použít pro import do GMA databáze v kategorii Aktivátor.

Stažení SOTA logu – lovec (Chaser):

Při stažení kompletního deníku lovce postupujeme podobně jako u deníku aktivátora:
V záložce View Results, tentokrát položka Chaser Roll of Honour se zobrazí žebříček OK stanic, hodnocených v kategorii lovců (Chaser). Kliknutím na View Log v řádku s vlastní Call si zobrazíme svůj deník lovce a stáhneme do svého počítače soubor deníku kliknutím na tlačítko Download complete Log (na této stránce se nachází nad seznamem spojení) a volbou Uložit.

dd_sotalog_ch1

dd_sotalog_ch2

dd_sotalog_ch3

(Stažený soubor ve formátu .csv má název „uzivjmeno_chaserlog_YYYYMMDD.csv“, kde „uzivjmeno“ je přihlašovací jméno do databáze SOTA a „YYYYMMDD“ datum stažení).

Tento soubor obsahuje kompletní chaser deník pro danou Call, který lze použít pro import do GMA databáze v kategorii Lovec (Chaser).

Poznámka: Před importem logů ze SOTA musíte mít na webu GMA založen svůj účet. Více informací na stránce „Registrace do GMA"